•      Học sinh thuộc diện miễn, giảm học phí khẩn trương hoàn tất hồ sơ nộp về bộ phận tài vụ của nhà trường (gặp Thầy Thuận) trước khi nộp tiền học phí. Đối với HS thuộc diện được miễn học phí và được cấp bù học phí thì đơn theo mẫu (phụ lục II, III ...
Thông báo