Lớp 10H, 11H, 12B khóa 2005 - 2007Nơi công tác hiện nay: Công ty TNHH thực phẩm Rùa vàng, Bình DươngỦng hộ, giúp đỡ học sinh nghèo của Trường THPT Gành Hào năm học 2020 - 2021 số tiền 50 triệu đồng