TỔ TIẾNG ANH

        Tiếng Anh là  ngôn ngữ phổ biến và chủ đạo  trên khắp thế giới, môn Tiếng Anh là môn học chủ đạo trong các kỳ thi tốt nghiệp. Nên Tổ Tiếng Anh được xem là một mắc xích quan trọng trong bộ máy nhà trường nói riêng và của xã hội nói chung.      

        Tổ Tiếng Anh gồm có 06 thành viên. Khối THCS có 4 giáo viên, trong đó có 3 giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, 01 giáo viên đạt chuẩn. Khối THPT có 02 giáo viên đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Các giáo viên khối THCS điều đạt chuẩn B2 theo khung tham chiếu 6 bậc của Châu Âu. Khối THPT cả 02 giáo viên điều đạt chuẩn C1. Các giáo viên điều có thâm niên giảng dạy, trình độ chuyên môn vững vàng, có nhiều kinh nghiệm và rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy. Điều đó được thể hiện qua kết quả thi học kỳ, thi tuyển sinh. Tỷ lệ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh  khối THCS luôn luôn đứng thứ hạng cao so với các trường trong tỉnh. Chất lượng thi THPTQG ngày càng được nâng cao.

        Đa số giáo viên điều luôn có ý thức tự trao dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như trình độ công nghệ thông tin để áp dụng vào các tiết giảng dạy, tạo sự mới mẻ gây hứng thú học tập cho học sinh nhằm nâng dần chất lượng để không phụ lòng sự tin tưởng, tín nhiệm của quý phụ huynh và học sinh.