TỔ NGỮ VĂN - LỊCH SỬ - GIÁO DỤC CÔNG DÂN

   

       Tổ Văn - Sử - Giáo dục công dân là hạt nhân quan trọng, có những đóng góp tích cực trong quá trình phát triển của Trường Trung học phổ thông Gành Hào. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh và vị thế, uy tín của nhà trường trong những năm qua.

       Về cơ cấu tổ chức, tổ có 16 người, gồm 01 tổ trưởng, 02 tổ phó và 13 tổ viên, tất cả đạt và trên chuẩn đào tạo. Trong đó giáo viên bộ môn:  Ngữ văn 11, Lịch Sử 03; Giáo dục công dân 02.

       Thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” tổ trưởng đã làm tốt vai trò giáo dục chính trị tư tưởng để các thành viên trong tổ có những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Luôn xác định năng lực chuyên môn là lòng tự trọng và danh dự của mỗi cá nhân. Vì thế trong các buổi họp chuyên môn luôn dành nhiều thời gian để trao đổi  việc thực hiện chương trình, bàn bạc phương pháp dạy học chủ đề và phát triển năng lực theo hướng minh hoạ giờ dạy để nâng cao chất lượng. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học. Thực hiện tốt phương châm “thầy thiết kế, trò thi công” để tạo động lực và phát triển năng lực, tích cực học tập vận dụng sáng tạo của học sinh. Khai thác tối đa đồ dùng dạy học hiện có, sáng tạo đồ dừng dạy học tự  làm, thực hiện các tiết dạy ứng dụng công nghệ thông tin để làm phong phú  cho tiết học. Vì thế, các thành viên trong tổ luôn hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong từng vị trí công tác được lãnh đạo nhà trường ghi nhận, tuyên dương.

       Tính đến năm học 2019 – 2020  tổ có 5 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh,  cấp huyện 4 giáo viên. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh đạt kết quả khá cao, tăng dần theo từng năm về số lượng giải và chất lượng giải ở môn Lịch sử và môn Ngữ văn. Năm học 2019 – 2020 học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn đạt 2 giải nhì, cấp tỉnh 1 giải 3 môn Lịch sử  và 6 giải khuyến khích môn Ngữ văn. Hướng dẫn học sinh thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đạt 1 giải 3 và 1 giải khuyến khích. Chất lượng đại trà luôn đạt và vượt chỉ tiêu so với giao ước thi đua. Chất lượng thi THPT quốc gia, tuyển  sinh  lớp 10 hằng năm  môn Ngữ văn, cao hơn mặt bằng chung của tỉnh. Công tác chủ nhiệm được giáo viên quan tâm  nhiệt tình trong việc phối hợp  tốt để giáo dục toàn diện cho học sinh. Nhiều lớp đã đạt giải nhất, giải nhì trong các đợt thi đua, trong phong trào  xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp…

       Để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng của nhà trường theo chiến lược phát triển hiệu quả và bền vững. Trong thời gian tới, tổ Văn –Sử - Giáo dục công dân quyết tâm thực hiện phương châm “ Đoàn kết – Năng động – Sáng tạo – Hiệu quả” với khẩu hiệu hành động “Nâng cao chất lượng đại trà, đẩy lùi yếu kém, đột phá trong chất lượng mũi nhọn và kết quả đại học”.

                                                                                                TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

 

                                                                                                         Lê Thị Thu Hà